باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان نوول لانژ

هدف باشگاه مشتریان نوول لانژ، ارائهٔ خدمات متفاوت و جذابی ست که تجربه حضور در رستوران را برای شما عزیزان منحصر به فرد کند. برای عضویت در هر سطح از باشگاه مشتریان نوول لانژ و استفاده از مزایای آن به میزان خرید مشخص توسط شما نیاز است.

سطح میزان خرید
کهربا / Amber ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال الی ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
زمرد / Emerald ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال الی ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
یاقوت / Sapphire ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به بالا
الماس / Diamond ---

سطح کهربا / Amber

 • برگشت ٪۶ اعتبار از هر خرید به حساب مشتری.
 • دریافت ۴ عدد کارت تخفیف ٪۲۰ جهت ارائه به خانواده و دوستان.
 • اولویت دریافت خدمات پارکینگ وله در ساعت ها یا روزهای شلوغ رستوران.
*میزان خرید برای قرار گرفتن در این سطح از باشگاه مشتریان نوول لانژ بین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال الی ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

زمرد / Emerald

 • برگشت ٪۸ اعتبار از هر خرید به حساب مشتری.
 • دریافت ۶ عدد کارت تخفیف ٪۲۰ جهت ارائه به خانواده و دوستان.
 • اولویت دریافت خدمات مربوط به پارکینگ وله در ساعت ها یا روزهای شلوغ رستوران.
 • اولویت رزرو تلفنی و یا مراجعه حضوری در لحظه حتی در ساعت ها و روزهای شلوغ رستوران.
*میزان خرید برای قرار گرفتن در این سطح از باشگاه مشتریان نوول لانژ بین ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال الی ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

یاقوت / Sapphire

 • برگشت ٪۱۰ اعتبار از هر خرید به حساب مشتری
 • دریافت ۸ عدد کارت تخفیف ٪۲۰ جهت ارائه به خانواده و دوستان.
 • اولویت دریافت خدمات مربوط به پارکینگ وله در ساعت ها یا روزهای شلوغ رستوران.
 • اولویت رزرو تلفنی و یا مراجعه حضوری در لحظه حتی در ساعت ها و روزهای شلوغ رستوران.
 • پذیرایی مخصوص و خوش آمدگویی، شامل نوشیدنی، حوله مرطوب و معطر در هر بار مراجعه به رستوران.
 • اهدا هدیه جعبه منحصر به فرد با بسته بندی اختصاصی حاوری راز هایی از قلب آشپزخانه نوول لانژ
*میزان خرید برای قرار گرفتن در این سطح از باشگاه مشتریان نوول لانژ مبلغ بالاتر از ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد

توجه: مدت زمان استفاده از اعتبار برگشت از خرید، برای سطح کهربا ۶۰ روز، زمرد ۱۲۰ روز و یاقوت ۱۸۰ روز است و اگر در این مدت از این اعتبار استفاده نشود، اعتبار صفر خواهد شد.

الماس / Diamond

سطح الماس یک سطح انحصاری با شرایطی خاص و متفاوت از دیگر سطوح باشگاه مشتریان نوول لانژ به حساب می آید و رستوران است. ٔ قرارگیری در آن خارج از محدوده خرید و به انتخاب مدیریت
 • دریافت ۱۰ عدد کارت تخفیف ٪۲۰ جهت ارائه به خانواده و دوستان.
 • اولویت دریافت خدمات مربوط به پارکینگ وله در ساعت ها یا روزهای شلوغ رستوران
 • . اولویت رزرو تلفنی و یا مراجعه حضوری در لحظه حتی در ساعت ها و روزهای شلوغ رستوران.
 • پذیرایی مخصوص و خوش آمدگویی، شامل نوشیدنی، حوله مرطوب و معطر در هر بار مراجعه به رستوران.
 • اهدا هدیه جعبه منحصر به فرد با بسته بندی اختصاصی حاوری راز هایی از قلب آشپزخانه نوول لانژ
 • محیا بودن همیشگی میز اختصاص با چیدمان و میزآرایی متفاوت
 • پذیرایی با آیتم های ویژه.
-->