مجله نوول

۱۹ مهر ۱۴۰۱
انواع سرو غذا در رستوران‌های فاین‌ داینینگ (Fine Dining Service)

در شیوه‌ی سرویس‌دهی رستوران‌های «فاین‌داینینگ» به‌قدری حساسیت و ظرافت وجود دارد که نمود آن را در همه‌ی ابعاد رفتاری و عملکردی این‌گونه رستوران‌ها به وضوح می‌توان مشاهده کرد

-->