مجله نوول

۱۹ مرداد ۱۴۰۱
اِپیکور داینینگ

این یادداشت کوتاه تلاش می‌کند تا حدی به مقوله‌ی مهم و مغفول‌مانده‌ای در صنعت رستوران‌ها بپردازد که کمتر بدان پرداخت شده و شاید کمتر درباره‌ی آن شنیده باشید؛ موضوعی به نامِ «اپیکور داینینگ».

-->